2019.

provedeni projekti

Dokument
Program
Naručitelj/nositelj
Izrada projektne dokumentacije

-prijava

-proračun

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

UP.03.1.1.04

Veleučilište Baltazar Zaprešić
Izrada projektne dokumentacije

-prijava

-proračun

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

UP.03.1.1.04

Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu
Izrada projektne dokumentacije

-prijava

-proračun

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

UP.03.1.1.04

Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu
Izrada projektne dokumentacije

-prijava

-proračun

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

UP.03.1.1.04

Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Izrada projektne dokumentacije

-prijava

-proračun

Europski fond za regionalni razvoj

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza KK.08.1.3.04

Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“
Izrada projektne dokumentacije

-prijava

-proračun

Europski fond za regionalni razvoj

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza KK.08.1.3.04

Dom za starije osobe Dubrava
Voditelj projekta

Europski socijalni fond

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Hrvatsko mikrobiološko društvo
Voditelj projekta Program ruralnog razvoja, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor biljne proizvodnje Vinarius d.o.o.
Izrada projektne dokumentacije

-prijava

-proračun

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju UP.03.1.1.04

Poslovno veleučilište Zagreb
Voditelj projekta

Europski socijalni fond

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Poslovno veleučilište Zagreb

2018.

provedeni projekti

Dokument
Program
Naručitelj/nositelj
Izrada projektne dokumentacije

– prijava

-proračun

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

UP.03.1.1.03

Poslovno veleučilište Zagreb
Izrada projektne dokumentacije

– prijava

– proračun

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

UP.03.1.1.03

Stomatološki fakultet Zagreb
Izrada Poslovnog plana – poslovni plan Hamag Bicro – zajmovi za MSP-ove Plavi macaron d.o.o.
Izrada projektne dokumentacije

 

– prijava

– proračun

Program ruralnog razvoja, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor biljne proizvodnje Vinarius d.o.o.
Izrada Poslovnog plana – poslovni plan Hamag Bicro – zajmovi za MSP-ove Eureka d.o.o.
Izrada projektne dokumentacije

 

– prijava

– proračun

Europski socijalni fond

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Visoka poslovna škola Zagreb
Izrada projektne dokumentacije

 

– prijava

– proračun

Europski socijalni fond

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Fakultet prometnih znanosti Zagreb
Voditelj projekta

Europski fond za regionalni razvoj

Kompetentnost i razvoj MSP

Pireko d.o.o.
Voditelj projekta Program ruralnog razvoja, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor biljne proizvodnje Vinarius d.o.o.
Voditelj projekta

Europski socijalni fond

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Poslovno veleučilište Zagreb

2017.

provedeni projekti

Dokument
Program
Naručitelj/nositelj
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
Europski socijalni fond
Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
IX gimnazija Zagreb
Izrada projektne dokumentacije

 

– prijava
– proračun

Europski socijalni fond
Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
XI gimnazija Zagreb
Izrada projektne dokumentacije – prijava Erasmus +, K1 XV gimnazija Zagreb
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
Europski socijalni fond
Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Gimnazija Vukovar
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
Europski socijalni fond
Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Elektrostrojarska škola Zagreb
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
Europski socijalni fond
Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
Zvjezdarnica Zagreb
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
Europski socijalni fond
Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
Hrvatsko mikrobiološko društvo
Izrada Poslovnog plana – poslovni plan Zeleni Macaron d.o.o.
Voditelj projekta Europski fond za regionalni razvoj
Kompetentnost i razvoj MSP
Pireko d.o.o.

2016.

provedeni projekti

Dokument
Program
Naručitelj/
nositelj
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
Europski socijalni fond
Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
OŠ Šestine
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
Europski socijalni fond
Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
OŠ Jure Radića Zagreb
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
Europski socijalni fond
Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
OŠ Gornja Vežica Rijeka
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
Europski strukturni i investicijski fond
‘Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja’
ITRS d.o.o.
Evaluacija projekta – izvješće o evaluaciji OP Razvoj ljudskih potencijala/Europski socijalni fond, Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II Poljoprivredna škola – Zagreb
Financijska analiza u sklopu Investicijske studije Europski fond za regionalni razvoj, „Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu“ Pireko d.o.o.
Voditelj projekta OP Razvoj ljudskih potencijala/Europski socijalni fond, Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini IX gimnazija Zagreb

2015.

provedeni projekti

Dokument
Program
Naručitelj/nositelj
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
Poduzetnički impuls
Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu, „Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti“
Ordinacija dentalne medicine Sanja Vuić
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
Poduzetnički impuls
Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu, „Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije“
Nemec Art
Izrada projektne dokumentacije – prijava Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Mjera 4.1. Ulaganja u fizičku imovinu Vrtlarija Pecina d.o.o.
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
OP Razvoj ljudskih potencijala/Europski socijalni fond, Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini IX gimnazija Zagreb
Marketinška strategija Europski fond za regionalni razvoj, „Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu“ Pireko d.o.o.
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– poslovni plan
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Mjera 6.3.1., Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava OPG Dragan Radić
Marketinška strategija Europski fond za regionalni razvoj, „Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu“ Dezinsekcija d.o.o.
Voditelj projekta OP Razvoj ljudskih potencijala/Europski socijalni fond, Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini IX gimnazija Zagreb
Istraživanje potreba tržišta rada i anketiranje o potrebnim kompetencijama – izvještaj Projekt “Modernizacija strukovnih programa u Drvodjeljskoj školi Zagreb” Drvodjeljska škola Zagreb

2014.

provedeni projekti

Dokument
Program
Naručitelj/nositelj
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
Europski fond za regionalni razvoj, projekt poslovne infrastrukture – Izgradnja poduzetničke infrastrukture u PZ Pisarovina Općina Pisarovina
Studija izvedivosti s CBA

 

Europski fond za regionalni razvoj, projekt poslovne infrastrukture – Izgradnja poduzetničke infrastrukture u PZ Pisarovina Općina Pisarovina
Studija predizvedivosti

 

Europski fond za regionalni razvoj, PRIPREMA ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA za EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 2014. – 2020. DV Potočnica – Grad Zagreb
Asistent na provedbi Operativni program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., Projekt „Ponovo probuđena arheološka nalazišta – suvremena interpretacija baštine kao temelj kulturnog turizma pod akronimom  ’Rođenje Europe’ koji djelomično financira Europska unija iz  Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica – Varaždinske toplice
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
OP Razvoj ljudskih potencijala /Europski socijalni fond, Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II Veterinarska škola – Zagreb
Sektorska analiza hrvatskog tržišta kozmetike Odjel za promociju trgovine i ulaganja Veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
OP Razvoj ljudskih potencijala /Europski socijalni fond, Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II Poljoprivredna škola – Zagreb
Sektorska analiza hrvatskog tržišta male brodogradnje Odjel za promociju trgovine i ulaganja Veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
OP Razvoj ljudskih potencijala /Europski socijalni fond, Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
OP Razvoj ljudskih potencijala /Europski socijalni fond, Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Visoka poslovna škola PAR – Rijeka
Studija izvedivosti Projekt turističke infrastrukture Njivice Općina Omišalj

2013.

provedeni projekti

Dokument
Program
Naručitelj/nositelj
Studije izvedivosti za 4 projekata kulturno-turističke infrastrukture – Jadranska Hrvatska:
– „Eko muzej pustinja Blace“
– „Sanacija i rekonstrukcija crkve Sveti Marak u Gradu Hvaru“
– „Izgradnja arheološkog parka Asseria Nova“
– „Etno-eko sela Splitsko-dalmatinske županije“
Europski fond za regionalni razvoj Inženjerski biro
Izrada projektne dokumentacije – prijava DAPHNE III
TO PREVENT AND COMBAT VIOLENCE AGAINST CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND WOMEN AND TO PROTECT VICTIMS AND GROUPS AT RISK – Support for victims of violence
Autonomna ženska kuća
Izrada projektne dokumentacije – prijava
– proračun
PROGRESS
Delivering on skills for growth and jobs – Personal and household services
Grad Vrbovec/Obrtnička komora Zagreb